CASADE

Voor huurders en voor de leefbaarheid in een buurt is het van belang dat huurders participeren in de maatschappij. De medewerkers van Cascade staan middenin de wijk, dichtbij de huurders. Vaak weten zij als eerste wat er speelt in de buurt en achter de voordeur. Middels dit gezamenlijke plan van Casade en AndersWerkt willen we zorgen voor directe opvolging naar aanleiding van deze eerste signalen. Deze signalen hebben betrekking op het activeren van huurders, hen ‘naar buiten’ te krijgen en/of aan het werk te helpen.  

 

COACHING EN ACTIVERING
CASADE

Voor woningcorporaties leggen wij contact met huurders voor voorwaardelijke of 

vrijwillige begeleiding op verschillende leefgebieden. Op basis van een persoonlijk plan worden huurders door ons ondersteund in het vinden van oplossingen. Deze werkwijze heeft een tweeledig doel; de activering van de huurder en de verbetering van de leefbaarheid in een wijk.