GEMEENTEN

De huidige situatie heeft een grote impact op ondernemers, uitkeringsgerechtigden en de uitvoering van re-integratie-activiteiten.
We zitten in een situatie waarbij kandidaten/werkzoekenden en werknemers meer tijd te besteden hebben en minder mogelijkheden om deze tijd te besteden. Deels als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden, maar ook thuiswerken geeft een grote groep werknemers meer tijd.

NEEM NU CONTACT OP!

Door aanvullende maatregelen en online vormen van dienstverlening kunnen we werkzoekenden en werknemers een waardevolle invulling geven voor deze periode. Daarmee willen we bereiken dat werkzoekenden en werknemers sterker uit de crisis komen dan dat ze erin zijn gegaan. Anders Werkt heeft in dit verband een online aanbod ontwikkeld van diagnosestelling, trainingen, support en coaching om mensen te ondersteunen bij mogelijke veranderingen in hun thuis- en/of leer/werksituatie. Uiteraard zorgen we er op voorhand voor dat kandidaten de mogelijkheid en vaardigheden hebben deel kunnen nemen!

 ONLINE

POORTPROGRAMMA

Online

aanpak voor het coachen en begeleiden van kandidaten

 ONLINE

screening van

kandidaten

Online

training en scholing

 ONLINE

ondersteuning bij leer- en werktrajecten (voor- en nazorg)