TRAJECTSOORTEN

Maatwerk staat centraal in onze trajecten
Hoewel alles wat wij doen maatwerk blijft kan het concept waarbinnen dit gebeurt soms gestandaardiseerd worden. Zo hebben we onder meer de volgende trajectsoorten ontwikkeld:
- Screening kandidatenbestand
- Gezond en actief
- Arbeidsfit en – activering
- Jobhunting en bemiddeling
- Voor- en nazorg/allround support en coaching

 

BESTANDSANALYSE EN screening
 

GVoor Arves brengen we uitkeringsgerechtigden in beeld door een brede screening over verschillende leefgebieden uit te voeren. Op basis van deze screening verbinden we passende activiteiten met als doel om deze kandidaten te activeren in hun weg richting de arbeidsmarkt. We geloven dat mensen veel meer kunnen dan dat ze zelf denken.

Een uitgebreide beschrijving van dit traject vindt u in ons trajectenboek.

De (positieve) gezondheid en vitaliteit van de kandidaat verbeteren en de positie op de participatieladder verhogen. Hierbij hoort ook aandacht voor zelfregulering, het creëren van een positief zelfbeeld, krachtige identiteit en mindset en herijken van (belemmerende) overtuigingen.

Er wordt gekeken naar de behoeften van de kandidaat en hier wordt op een laagdrempelige manier op ingezet. We bieden begeleiding op de verschillende leefgebieden om hun draagkracht te vergroten  en om zo te komen tot een volgende stap in de participatie van de kandidaat. Positieve gezondheid en zelfregulering staan hierbij centraal, omdat dit de basis is om de stap naar werk te zetten en om naar vermogen te kunnen participeren. Dit doen we door intensieve individuele begeleiding en nauwe samenwerking met de contactpersonen van betrokken instanties en het sociale netwerk van de kandidaat.

Een uitgebreide beschrijving van dit traject vindt u in ons trajectenboek.

VITALITEIT EN ACTIEF

Activering en arbeidsfit

Statushouders Hilvarenbeek

Voor de gemeente Hilvarenbeek hebben we statushouders in beeld gebracht en vervolgens geactiveerd. Door intensief contact met zowel de doelgroep als de lokale ondernemers in en rondom Hilvarenbeek hebben we prachtige verbindingen kunnen maken.
 
Enerzijds hebben we de kandidaten echt leren kennen en op weg naar werk geholpen. Anderzijds hebben werkgevers direct een rol gespeeld bij arbeidsmarkttoeleiding.

Een uitgebreide beschrijving van dit traject vindt u in ons trajectenboek.

 

Succesvol toeleiden naar werk begint met aandacht en vraagt een open blik. We bewegen kandidaten van reactief naar pro-actief.

In samenspraak met de kandidaat maken we een selectie van bedrijven, die actief worden benaderd om de kandidaat op voor te stellen. Anders Werkt ondersteunt de in de voorbereiding van gesprekken met de werkgever, en biedt de werkgever ook ondersteuning bij het aannemen van de kandidaat en om daarbij eventueel gebruik te maken van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeentSuccesvol toeleiden naar werk begint met aandacht en vraagt een open blik. We bewegen kandidaten van reactief naar pro-actief.

In samenspraak met de kandidaat maken we een selectie van bedrijven, die actief worden benaderd om de kandidaat op voor te stellen. Anders Werkt ondersteunt de in de voorbereiding van gesprekken met de werkgever, en biedt de werkgever ook ondersteuning bij het aannemen van de kandidaat en om daarbij eventueel gebruik te maken van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente.
Succesvol toeleiden naar werk begint met aandacht en vraagt een open blik.

We bewegen kandidaten van reactief naar pro-actief.

In samenspraak met de kandidaat maken we een selectie van bedrijven, die actief worden benaderd om de kandidaat op voor te stellen. Anders Werkt ondersteunt de in de voorbereiding van gesprekken met de werkgever, en biedt de werkgever ook ondersteuning bij het aannemen van de kandidaat en om daarbij eventueel gebruik te maken van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente.

Een uitgebreide beschrijving van dit traject vindt u in ons trajectenboek.
 

JOBHUNTING EN BEMIDDELING

Voor- en nazorg/allround support en coaching

Vaak speelt er veel in het leven van kandidaten en wordt de kandidaat met allerlei veranderingen geconfronteerd op het moment dat hij of zij aan een leerwerktraject gaat deelnemen of aan het werk gaat. Dat kan gaan om emotionele, psychische en mentale zaken, die aandacht vragen, praktische zaken, die geregeld en georganiseerd moeten worden. Maar het kan ook gaan om het aanleren van algemene werknemersvaardigheden of begeleiding en instructies in het werk.

Deze kandidaten kunnen dan gebaat zijn bij een coach in de rol van personal organizer, lifecoach en/of jobcoach, die hen op verschillende fronten kan bijstaan, coachen en ondersteunen (allround support). Ook in relatie tot de school of werkgever waar hij of zij bij gaat participeren / werken. Deze ondersteuning kan als voorzorgsmaatregel worden ingezet om een plaatsing mogelijk te maken, en als nazorgmaatregel om uit- en terugval te voorkomen.  

Er wordt gekeken naar welke aandachtspunten er zijn bij de kandidaat bij het daadwerkelijk aan het werk gaan en blijven. Anders Werkt is hierop alert en doet wat nodig is in de coaching van de kandidaat en werkgev
Vaak speelt er veel in het leven van kandidaten en wordt de kandidaat met allerlei veranderingen geconfronteerd op het moment dat hij of zij aan een leerwerktraject gaat deelnemen of aan het werk gaat. Dat kan gaan om emotionele, psychische en mentale zaken, die aandacht vragen, praktische zaken, die geregeld en georganiseerd moeten worden. Maar het kan ook gaan om het aanleren van algemene werknemersvaardigheden of begeleiding en instructies in het werk.

Deze kandidaten kunnen dan gebaat zijn bij een coach in de rol van personal organizer, lifecoach en/of jobcoach, die hen op verschillende fronten kan bijstaan, coachen en ondersteunen (allround support). Ook in relatie tot de school of werkgever waar hij of zij bij gaat participeren / werken. Deze ondersteuning kan als voorzorgsmaatregel worden ingezet om een plaatsing mogelijk te maken, en als nazorgmaatregel om uit- en terugval te voorkomen.  

Er wordt gekeken naar welke aandachtspunten er zijn bij de kandidaat bij het daadwerkelijk aan het werk gaan en blijven. Anders Werkt is hierop alert en doet wat nodig is in de coaching van de kandidaat en werkgever.

Een uitgebreide beschrijving van dit traject vindt u in ons trajectenboek.