WONINGCORPORATIE

Het doel van ons project voor woningbouwverenigingen is een sluitende aanpak creëren om huurders actief te maken en te laten participeren. Voor de één is dat uit een sociaal isolement treden en voor de ander is dat een betaalde baan. Vaak zijn we regisseur of verbinder, op andere momenten zijn we coach. Hoe dan ook: het doel is dat men aan de slag gaat om het hoogst haalbare te bereiken. Een goede samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke partijen binnen de regio is van belang om een goed resultaat te bereiken. Snelheid en opvolging is echter van belang om mensen in beweging te brengen en te houden!

COACHING

Casade wil  haar bewoners ondersteunen. Wij helpen bij de realisatie.

 

 

Wil je weten hoe?